دانلود موزیک بختیاری/دانلود 20 موزیک بختیاری

موسیقی بختیاری / دانلود 20 موزیک بختیاری

بهار : تاجمیری برای دانلود موزیک کلیک کنید ۵۰۸ k
بختیاری........(۳۰دقیقه) برای دانلود موزیک کلیک کنید ۶۰۱۷ k
بهار : غزلباش بختیاری برای دانلود موزیک کلیک کنید ۷۸۶ k
بهار۱ : رنجبران برای دانلود موزیک کلیک کنید ۵۵۱ k
بهار۲ : رنجبران برای دانلود موزیک کلیک کنید ۲۶۶ k
نی نال : استاد علی حافظی برای دانلود موزیک کلیک کنید ۱۵۳۵ k
کر بختیاری برای دانلود موزیک کلیک کنید ۱۴۷۷ k
شلیل : رامین طهماسبی برای دانلود موزیک کلیک کنید ۷۶۳ k
عبدممد : دکتر غلامشاه قنبری برای دانلود موزیک کلیک کنید ۹۳۴ k
عشق لر برای دانلود موزیک کلیک کنید ۳۳۱۸ k
کوگ منار برای دانلود موزیک کلیک کنید ۱۶۰۰ k
المون (المان) برای دانلود موزیک کلیک کنید ۱۷۶۷ k
عاشق برای دانلود موزیک کلیک کنید ۲۱۱۶ k
عزیز تو بیو برای دانلود موزیک کلیک کنید ۱۷۹۸ k
داینی برای دانلود موزیک کلیک کنید ۲۰۲۴ k
گل شیرین برای دانلود موزیک کلیک کنید ۲۲۴۲ k
ایل برای دانلود موزیک کلیک کنید ۱۵۴۶ k
مالمون برای دانلود موزیک کلیک کنید ۱۴۶۱ k
نازکدل برای دانلود موزیک کلیک کنید ۱۹۶۶ k
سر لونه برای دانلود موزیک کلیک کنید ۲۱۱۷ k

۲۰موزیک بختیاری با صدای:غلامشاه قنبری.استاد علی حافظی.اسفندیار رنجبری.قزلباش

 بختیاری.دیدار محمودی.کوروش اسدپور.علی تاجمیری.نریمان فاضلی.رامین طهماسبی....


گزارش تخلف
بعدی